Diagnostické testy na rakovinu

Ďalšie informácie o skúškach, ktoré môže vaše dieťa potrebovať.

 • biopsia
 • Krvný test: Aspartát Aminotransferáza (AST alebo SGOT)
 • Krvný test: Základný metabolický panel (BMP)
 • Krvný test: Kompletný krvný obraz
 • Krvný test: Komplexný metabolický panel (CMP)
 • Krvný test: rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR)
 • Krvný test: laktátdehydrogenáza (LDH)
 • Krvný test: Horčík
 • Krvný test: čiastočný tromboplastínový čas (PTT)
 • Krvný test: fosfor
 • Krvný test: kyselina močová
 • CAT Scan: brucho
 • CAT Scan: Hrudník
 • CAT Scan: Hlava
 • CAT Scan: Krk
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI)
 • Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI): Mozog
 • Spinal Tap (lumbálna punkcia)
 • Ultrazvuk: brucho