Slovo! epilepsie

epilepsie

Povedz: EH-puh-lep-see

Názov tejto podmienky pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená držať alebo chytiť. Ľudia s epilepsiou majú záchvaty, ktoré môžu spôsobiť, že zízajú do vesmíru, nekontrolovateľne sa pretrepú alebo spadnú. Lekári presne nevedia, prečo ľudia dostávajú epilepsiu, ale lieky môžu pomôcť kontrolovať záchvaty.