Môže viesť vplyv na moje nenarodené dieťa?

Mám strach, pretože sme sa nedávno presťahovali do staršieho domu, ktorý môže mať nejakú olovenú farbu a práve som zistil, že som tehotná. Mal by som sa obávať, že by som mal svoje dieťa vystaviť?
Susan

Ak bol váš dom postavený pred rokom 1978, mohol by mať olovenú farbu. Vystavenie tehotnej ženy vysokým hladinám olova môže byť pre dieťa nebezpečné, pretože olovo v krvi matky môže ľahko prejsť placentou na plod.

Otrava olovom môže ovplyvniť takmer každý systém v tele. Dokonca aj nízke hladiny olova v krvi dieťaťa môžu spôsobiť jemné problémy s chovaním a učením. Olovo vo farbe môže spôsobiť problémy pri odštiepení, odlupovaní alebo odstránení. Dokonca aj otvorenie okna, ktoré predtým malo olovenú farbu, môže uvoľniť olovený prach, ktorý sa môže vdýchnuť alebo usadiť na rukách a jedle. Niektoré domy (staré aj nové) môžu mať tiež olovené rúry alebo medené potrubia s olovenou spájkou, ktorá umožňuje vstup olova do vodovodnej vody.

Ak máte starší domov alebo sa obávate oloveného ožiarenia, získajte odborníka, aby si vyskúšal vašu vodu, prach vo vašej domácnosti, pôdu vonku a farbu okolo vášho domova na olovo.