Slovo! bolu

bolu

Povedať: BO-lus

Viete, že liek sa musí užívať v správnom množstve alebo v dávke. Pre niekoho s diabetom znamená bolus jednu veľkú dávku inzulínu na zvládnutie vzostupu glukózy v krvi (druh cukru). Bolus sa podáva ako injekcia alebo cez inzulínovú pumpu.