Slovo! protéza

protéza

Povedz: pro-tebe-sus

Protéza je falošná časť tela. Keď niekto stratí ruku alebo nohu, alebo keď sa človek narodí bez ramena alebo nohy alebo inej časti tela, môže byť schopný získať protézu, umelú časť, ktorá nahrádza to, čo chýba. Iné druhy protéz zahŕňajú umelé srdcové chlopne a falošné zuby.