Slovo! sietnice

sietnice

Povedať: peru-i mina

Sietnica je v zadnej časti oka a má bunky citlivé na svetlo nazývané tyče a šišky. Keď sa pozriete na niečo, svetlo zasiahne sietnicu, tyče a kužele pošlú elektrické signály do mozgu pozdĺž optického nervu. Mozog používa tieto signály na interpretáciu toho, čo vidíte. Chápeš čo myslím?