Slovo! rhinovirus

rhinovirus

Povedz: ry-no-vy-rus

Nie, to nie je nosorožec s sniffles. Je to názov pre vírus, ktorý spôsobuje prechladnutie ľudí. Mesta Akko!