Slovo! rx

rx

Povedz: ahr-ex

To je skratka pre slovo predpis. Lekári používajú lekárske predpisy na to, aby oznámili lekárnikom (ľuďom, ktorí pripravujú lieky v drogériách a nemocniciach), aký liek vám dá. Keď si vezmete liek v lekárni, na štítku sa povie, koľko máte užívať a ako často ho máte užívať.