Slovo! Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

Povedať: tak-shul wer-ker

Sociálny pracovník je niekto, kto pomáha ľuďom. On alebo ona môže byť dôveryhodná dospelá osoba, s ktorou môžete hovoriť o svojich pocitoch. Sociálni pracovníci tiež vedia veľa o skupinách v komunite, ktoré ponúkajú podporu, vrátane odbornej prípravy a služieb pre ľudí, ktorí majú zdravotné problémy. Sociálni pracovníci pomáhajú dospelým nájsť tieto skupiny, aby mohli využívať služby, ktoré ponúkajú.