Slovo! Spinal Tap

Spinal Tap

Povedať: vyzvedač-nul kohútik

Miecha je dôležitým testom pre diagnostiku chorôb, ako je meningitída. Je to spôsob, ako odobrať vzorku tekutiny okolo miechy. Na odstránenie vzorky, lekár vloží veľmi tenkú ihlu medzi dve stavce (chrbtové kosti) v dolnej časti chrbta. Ale skôr, ako vložíte ihlu, lekár znecitliví kožu tým, že osobe poskytne lokálnu anestéziu (znecitlivenie). Po zhromaždení tekutiny lekár odstráni ihlu a aplikuje obväz. Potom môže byť vzorka tekutiny odobratá do laboratória a vyšetrená pod mikroskopom, aby sa dozvedela viac o tom, prečo sa človek cíti zle. A poznanie príčiny choroby je prvým krokom k jej liečbe, aby sa človek mohol zlepšiť.