Slovo! stat

stat

Povedať: stat

Rýchlo! Na dvojici! Ponáhľaj sa! Uviesť do chodu! Keď v nemocnici počujete slovo "stat", znamená to všetky tieto veci. Pochádza z latinského slova CITO, čo znamená okamžite alebo okamžite.