Slovo! stetoskop

stetoskop

Povedať: Stethata-eh-Škop

Keď pôjdete k lekárovi, on alebo ona bude pravdepodobne používať niečo, čo sa nazýva stetoskop, aby počula zvuky, ktoré vytvára vnútro vášho tela. Zvyčajne tieto zvuky veľmi dobre nepočujeme, ale so stetoskopom dostávajú oveľa hlasnejší zvuk! S ním môže lekár počuť váš tep, vzduch prúdiaci dovnútra a von z pľúc, žuvačky brucha a ďalšie nádherné zvuky, ktoré informujú lekára, ako veci fungujú vo vnútri.